ЗНИЩИМО ВОРОГА РАЗОМ
ПРАЦЮЄМО ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ
Courage - to be a steely backbone | Production of bent profile U, C, Z, Σ, special profile